نخستین نشست از سلسله نشست های انتقال تجربه مدیریت ریسک با تمرکز بر مدیریت ریسک در نهادهای مالی (بازار سرمایه، بانک و بیمه) برگزار خواهد شد. محور اصلی این نشست پاسخ به این پرسش هاست:

  • آیا اساسا مدیریت ریسک در کشور قابل پیاده سازی هست؟
  • مدیریت ریسک: یک واحد دستوری یا یک واحد تصمیم ساز؟
  • تصمیم گیری کلان مبتنی بر ریسک: ضرورت پیوست ریسک در گزارش های سازمانی
  • ضعف های تکنیکی مدیریت ریسک کجاست؟
  • طراحی مدیریت ریسک: وارداتی یا درون زا؟
  • فاصله مدیریت ریسک در کشور با مدیریت ریسک در نهادهای بین المللی
  • داده ها به عنوان پاشنه آشیل مدیریت ریسک ؛ ضرورت پیاده سازی انبار داده ریسک (RDWH)
  • تفکیک وظایف در مدل سه لایه دفاعی: ریسک، حسابرسی و واحدهای کسب وکار
زمان و مکان برگزاری
پنج شنبه 18 مهر ماه 1398
شهرک غرب، بلوار دادمان، پژوهشگاه نیرو
021-40886047
Menu